Upcoming

16.04 w/ DTA @ Velvet (Turin, IT)
21-27.04 Multiversal (Berlin, DE)
05.05 TBA
06.05 TBA
07.05 Solo (split w/ IBN) @ TBA (Munich, DE)
08.05 TBA
10.05 Solo @ Festival De Mai (Nancy, FR)
11.05 TBA
12.05 Solo (split w/ IBN) @ TBA (Naples, IT)
13.05 TBA
14.05 Solo (split w/ IBN) @ TNT (Jesi, IT)
15.05 TBA
16.05 Solo (w/ IBN, RPT, Python vs. COBRA, Götterdämmerung JR + more) @ TBA
17.05 Solo (split w/ IBN) @ Menza (Ljubljana, SI)
18.05 TBA
19.05 Solo (split w/ IBN) @ Werk (Vienna, AT)
18-19-20.07 w/ TDA @ Støy på landet Festival (Trondheim,NO)